2014 Kodaň DK – prezentace

Prezentace k příspěvkům na konferenci EVU 2014 v Kodani. Sborník příspěvků je k dispozici v samostatném souboru.

2014 Kodaň DK – sborník

Sborník příspěvků z konference EVU 2014 v Kodani. V samostatném souboru jsou k dispozici prezentace.

2012 Brašov RO

Sborník příspěvků konference EVU 2012 v rumunském Brašově.

2011 Graz AT

Sborník příspěvků konference EVU 2011 v Grazu.

2008 Nice FR

Obsahuje sborník konference EVU 2008 v Nice a videa z nárazových zkoušek vozidel autorů Strzelecz a Weyde.

2007 Krakov PL

Sborník příspěvků konference EVU 2007 v Krakově.

2006 Drážďany DE

Obsahuje sborník konference EVU 2006 v Drážďanech + dokumentaci dvou nárazových zkoušek vozidel.