EVU:

Webová stránka mateřské organizace: www.evuonline.org.

Simulační programy:

Webová stránka simulačního programu Virtual CRASH: www.vcrash3.com, resp. česká podpora: www.vcrash.cz.

Webová stránka simulačního programu PC Crash: www.dsd.at, resp. česká podpora: www.pccrash.cz.

Online převodník dat z policejní totální stanice do formátu „bod;x;y;z;popis“ pro použití v simulačních programech: test.vcrash.cz/convert.php

Výsledky nárazových zkoušek:

CTS (Německo): www.crashtest-service.com.

NHTSA (USA): www.nhtsa.gov.

IIHS (USA): www.iihs.org.

Další podklady:

Diplomové práce studentů Expertního inženýrství v dopravě na ÚSI: www.vut.cz.

EES katalog (dost zastaralý): ees.vcrash3.com.

Různá data k analýze dopravních nehod, shromážděná na webu dipl. Ing. W. Hugemannem (Německo): www.colliseum.de.

Publikace nabízené Ing. Vlastimilem Rábkem, Ph.D.: www.rabek.xf.cz.