Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod (Europäische vereinigung für unfallforshung und unfallanalyzeEVU) je mezinárodní organizací, sdružující více než 1000 analytiků dopravních nehod nejen z Evropy, ale z celého světa. Podporuje VaV aktivity v oboru, umožňuje svým členům přístup k datové základně a každoročně pořádá mezinárodní kongres – více na www.evu-online.org.

Národní skupina v České republice je zapsána jako mezinárodní nevládní organizace u Krajského soudu v Brně a sdružuje několik desítek členů, především znalců z oboru doprava.

Stejně jako mateřská organizace si klade za cíl zvyšovat odbornou úroveň svých členů podporou výzkumu v dané oblasti a pořádáním či spolupořádáním konferencí, seminářů či workshopů za účelem sdílení zkušeností a dobrých praxí.

Nejvyšším orgánem Evropské společnost pro výzkum a analýzu nehod – národní skupiny v ČR je shromáždění členů, které se každoročně koná při příležitosti konference Expert Forensic Science, zpravidla v lednu. Statutárním orgánem je představenstvo, tvořené předsedou a čtyřmi dalšími členy. Toto je voleno na shromáždění členů a jeho aktuální složení je následující:
Předseda:
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
Členové:
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., Dr. h. c.