Společnost EVU sdružuje především znalce z oblasti dopravy, ale členem může být každý, kdo má o problematiku dopravních nehod zájem.

Výhody členství:

  • Informace o pořádaných akcích v oboru.
  • Výrazné slevy při účasti na výročním mezinárodním kongresu (cca 300 €).
  • Slevy na akce pořádané ÚSI (www.exfos.cz, www.crashday.cz apod.).
  • Přístup na akce určené pouze odborné veřejnosti.
  • Zvýhodněné pojistné na pojištění odpovědnosti znalců (od 1.1.2001 bude povinné).
  • Přístup k materiálům, určeným pouze členům EVU – výsledky nárazových zkoušek pořádaných ÚSI, sborníky výročních kongresů EVU, články na www.evuonline.org (aktuálně cca 600 publikací a cca 100 výsledků nárazových zkoušek) apod.

Podmínky členství:

  • Placení členského příspěvku, v současné době 2.500,- Kč/rok (z toho 80 € je odváděno do mateřské společnosti).
  • Účast na členských schůzích 1× ročně (nepovinné, ale velmi doporučené – možnost rozhodovat o chodu organizace).

Na členství v organizaci není právní nárok, o přijetí člena rozhoduje dle stanov představenstvo národní skupiny.