Dne 29. 6. 2021 proběhla online formou členská schůze EVU – NS ČR. Na této schůzi mj. proběhlo:

 • Seznámení členů se zprávou o činnosti a o hospodaření za rok 2020, resp. za období leden 2020 až červen 2021.
 • Volba nového představenstva národní skupiny, zvoleni byli:
  • Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
  • Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
  • doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
  • doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
  • doc. Ing Aleš Vémola, Ph.D.
 • Představenstvo si ze svého středu zvolilo za předsedu doc. Ing. Roberta Kleduse, Ph.D.
 • S ohledem na navýšení částky, kterou za každého člena odvání národní skupina zastřešující organizaci, byly schváleny zvýšené členské příspěvky na rok 2021 ve výši 2.500,- Kč. Zápisné pro nové členy zůstalo i pro rok 2021 nulové.
 • Nově může být členem národní skupiny též znalecká kancelář či znalecký ústav. Znalecká kancelář za poplatek 4.500,- Kč získá 1 přenosnou průkazku pro účast na akcích EVU. Obdobně znalecký ústav získá za roční poplatek 9.000,- Kč dvě přenosné průkazky.

Napsat komentář